Laatste nieuws

28 november 2010
 

Q-as coaching

Viltroos 3
3831 CH Leusden
Tel. (033) 432 43 64
Fax. (033) 432 43 74
Email: info@q-as.nl

Q-as

Q-as Coaching begeleidt organisaties bij veranderprocessen.

Iedere ondernemer vraagt zich af wat beter kan, hoe kansen snel te onderkennen zijn, hoe daarop in te spelen is, hoe bedreigingen te weren, en de onderneming te versterken. Voortdurend veranderen is een noodzaak. Kwaliteits- milieu en veiligheids- (KAM) management zijn bruikbare middelen daartoe.

Het woord kwaliteitsmanagement roept bij velen beelden op van veel papier en weinig tastbare voordelen. Dit beels id door slechte ervaringen ontstaan. Q-as Coaching bewijst dat het anders kan met:
KAM management = het adequaat managen van interne processen, zodat:

  • de opdrachtgever krijgt wat hij vraagt
  • de medewerkers veilig werken
  • de omgeving zo min mogelijk wordt belast
  • het bedrijf haar doelen realiseert en
  • het bedrijf structureel maatregelen doorvoert om zijn processen te verbeteren

De NEN-EN-ISO 9000 serie wordt gebruikt als richtlijnen en checklijsten om veranderingen te realiseren. ISO 9001 stelt duidelijke eisen aan een organisatie en maakt verificatie mogelijk. Een ISO 9001-certificaat bevestigt dat een organisatie aan de eisen van de norm voldoet.

Naast deze meest bekende norm voor kwaliteitsmanagement worden andere normen gebruikt, die specifiek van toepassing zijn op verschillende soorten organisaties of op andere aspecten van de bedrijfsvoering. Q-as begeleidt het proces van veranderingen, zodat de kwaliteits- veiligheids of milieusystemen van de organisatie aan de eisen van de normen voldoen, of deze overtreffen.

Q-as coaching managementsystemen
Q-as Coaching begeleidt organisaties bij veranderprocessen