Laatste nieuws

28 november 2010
 

Q-as coaching

Viltroos 3
3831 CH Leusden
Tel. (033) 432 43 64
Fax. (033) 432 43 74
Email: info@q-as.nl

Kursy VCA

Q-as Coaching prowadzi szkolenie VCA (Podstawy oraz „VCA dla bezpośredniego nadzoru”) po polsku.

Kurs VCA jako podstawowe szkolenie ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oferowany jest w Królestwie Niderlandów poprzez różne jednostki szkoleniowe. Wymogi dotyczące kursu są jednoznacznie zdefiniowane przez Centralne Kolegium Ekspertów, a bankiem pytań egzaminacyjnych zarządza niezależna organizacja. Jednostki szkoleniowe nie są uprawnione do egzaminowania VCA. Egzaminy przeprowadzają uprawnione biura egzaminacyjne, które każdorazowo muszą zakupić zestaw pytań egzaminacyjnych w organizacji zarządzającej bankiem pytań. Organizacja ta wyrywkowo kontroluje prawidłowość przeprowadzenia egzaminu.

Imienny Certyfikat VCA otrzymuje każdy, kto z pozytywnym rezultatem zdał egzamin końcowy kursu VCA. Certyfikat ten ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. Każda VCA certyfikowana firma wymaga od swoich pracowników liniowych posiadania ważnego certifikatu VCA. Wymagania te dotyczą także pracowników innych firm, które pracują na terenie ich zakładu na ich zlecenie. Imienny certyfikat VCA jest jakby wyjątkową kartą wstępu na teren zakładu.

Firmy Q-as Coaching i Polenconsult opracowały wspólnie program kursu VCA oraz podręcznik i materiały dydaktyczne w języku polskim. Obydwie firmy organizują i przeprowadzają na terenie Królestwa Niderlandów, jak i w Polsce szkolenia VCA. Szkolenie odbywa się w języku polskim, trwa dwa dni i kończy egzaminem.

Szkolenie jest całkowicie oparte na niderlandzkich przepisach w zakresie BHP i obejmuje nastepujące zagadnienia:

 • Ustawa ARBO - Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Stymulowanie bezpiecznego zachowania
 • Praca z maszynami i urządzeniami
 • Przewrócenie się, upadek
 • Obciążenie fizyczne
 • Praca na wysokości
 • Transport poziomy i pionowy
 • Prąd elektryczny
 • Substancje niebezpieczne
 • Zagrożenie wybuchem i pożarem
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Środki ochrony indywidualnej

Q-as coaching managementsystemen
Q-as Coaching begeleidt organisaties bij veranderprocessen