Laatste nieuws

28 november 2010
 

Q-as coaching

Viltroos 3
3831 CH Leusden
Tel. (033) 432 43 64
Fax. (033) 432 43 74
Email: info@q-as.nl

Q-as helpt

Q-as Coaching helpt bij het bouwen en aanpassen van managementsystemen. Systemen, die volgens de normen (ISO 17025, EN 45012, ISO 9001, VCA en VCU) door derden kunnen worden respectievelijk geaccrediteerd of gecertificeerd.

Herbouwt uw managementsysteem zodat huidige processen een duidelijke structuur krijgen, waar de flexibiliteit nodig voor continue verbeteren ingebracht wordt.
Hanteert een handig en beheersbaar documentatie systeem.
Herkenbaar door helderheid in beknoptheid in vastlegging.

Enthousiasmeert en daagt uw medewerkers uit, zodat het veranderen gezien wordt als een gezamenlijke uitdaging.
En deze wordt dan aangenomen uit vrije wil, nieuwsgierigheid, inventiviteit en het besef dat veranderingen essentieel zijn.

Luistert naar uw problemen en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.
Lokaliseert voor u verbeterkansen.
Leert de medewerkers hun latente kennis expliciet te maken.
Legt systemen vast en leidt de organisatie naar een certificeerbaar managementsysteem.

Plaats ˙ voorop en stelt zich op als een partner om op te bouwen.
Permitteert zich op het gevoel en intu´tie af te gaan om u beter van dienst te zijn.
Pleegt regelmatig overleg en zorgt voor plezierige samenwerking.

Tekent voor samenwerking met u.
Toetst het functioneren van uw managementsysteem.
Traint uw medewerkers.
Trotseert interne weerstanden om uw doelen te realiseren.

Q-as coaching managementsystemen
Q-as Coaching begeleidt organisaties bij veranderprocessen