Laatste nieuws

28 november 2010
 

Q-as coaching

Viltroos 3
3831 CH Leusden
Tel. (033) 432 43 64
Fax. (033) 432 43 74
Email: info@q-as.nl

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers )

Znany i uznany w Królestwie Niderlandów skrót „VCA”
należy kojarzyć z polskim BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Q-as Coaching udziela przedsiębiorcom specjalistycznej pomocy w zakładaniu, implementacji i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (Certyfikat VCA dla firmy).
Biurom pośrednictwa pracy firma Q-as Coaching oferuje aktywną pomoc w zdobyciu certyfikatu VCU, co świadczy o tym, że stosują one odpowiedni dla typu ich organizacji system VCA.

Skrót VCA pochodzi od niderlandzkiej nazwy "Lista kontrolna bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska dla wykonawców” . (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers)

W roku 1989 niderlandzkie firmy petrochemiczne zapoczątkowały rozwój normy dotyczącej bezpieczeństwa pracy, normy, której wymogi powinni spełniać przedsiębiorcy budowlani oferujący im swoje usługi. Ta właśnie norma, znana jako VCA, stała się narodowym i międzynarodowym miernikiem systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Znajduje ona obecnie zastosowanie w sektorach: budowlanym, metalowym, transportowym oraz przy pracach instalacyjnych. Stosowanie tej normy rozpowszechnione w Holandii rozszerza się także na inne kraje europejskie. Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria a także Francja należą do krajów, w których norma już jest stosowana.

Norma VCA stanowi już od wielu lat podstawę systemu certyfikacji przez niezależne jednostki certyfikujące, co zapewnia bezstronność oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Firma, której system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy spełnia wymogi normy otrzymuje (po pozytywnej ocenie rezultatu audytu przeprowadzonego przez jednostkę certyfikującą) Certyfikat VCA.

W Królestwie Niderlandów większość dużych firm, ze wspomnianych powyżej sektorów, posiada certyfikat VCA, a swoich zleceniobiorców wybiera spośród firm, które taki ważny certyfikat posiadają lub ( bardzo rzadko i tylko w wyjątkowych sytuacjach) zobowiązują się go w krótkim czasie uzyskać.

Pracownicy liniowi firm z certyfikatem VCA są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz obowiązku brania udziału w specjalistycznych szkoleniach wewnątrzzakładowych, pracownicy zobowiązani są do ukończenia kursu VCA i zdania egzaminu, którym ten kurs się kończy.

Q-as coaching managementsystemen
Q-as Coaching begeleidt organisaties bij veranderprocessen